Dược phẩm đứng đầu "Quảng Đông Tam Bảo"

Sản phẩm dưỡng sinh đông y

Sản phẩm Đông Y là các sản phẩm được bào chế từ các dược liệu chất lượng với quy trình thủ công truyền thống kỹ lưỡng, dựa trên lý luận Y Học Cổ Truyền và các bài thuốc kinh điển cổ phương. Sản phẩm Đông Y có một số dạng tễ như Cao, Siro, Hoàn cứng, Hoàn mềm, Thuốc tán, Thuốc bôi... Tại Sao Phương Đông, các Sản phẩm Đông Y được lựa chọn và kiểm soát chất lượng theo các tiêu chí sau:

  • Tuân thủ nguyên tắc phối ngẫu, lập phương của lý luận YHCT.
  • Lựa chọn “địa đạo dược tài” làm nguyên liệu cho bào chế.
  • Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khi bào chế
  • Tuân thủ quy trình bào chế truyền thống trong thao tác và đánh giá chất lượng
  • Kết hợp khoa học kỹ thuật trọng thao tác để tăng hiệu xuất, tăng tính ổn định chất lượng, tiết kiệm thời gian và nhân công ...

Danh mục